01.04. 2020. – Otvorena kancelarija Qualis Electronicsa u Istanbulu, Turska

Qualis Electronics je, u sklopu planova za jačanje svoje pozicije na tržištu, doneo stratešku odluku da pojača svoje marketinške i prodajne aktivnosti na tržištu Turske i Bliskog Istoka. U sklopu te odluke je od 01.04. 2020. počela sa radom naša kancelarija u Istanbulu, Turska. Kancelarija u Istanbulu će ujedno biti centar prodajnih aktivnosti za sve evropske zemlje sem DACH regiona.