Novosti

Nove mašine Ekra SERIO 4000 i HELLER Reflow Oven

Qualis Electronics i ove godine nastavlja sa održavanjem najviših standarda u proizvodnom sektoru. Sa zadovoljstvom objavljujemo da su nove mašine Ekra SERIO 4000 i HELLER Reflow Oven puštene u rad.