Prepoznajte sebe u kompanijskim vrednostima

Odgovornost Poverenje Orijentisanost prema klijentima Inovativnost Uvažavanje drugih

Poverenje

Isporučujemo obećano, poštujući dogovor i rokove

Odgovornost

Negujemo kulturu otvorenosti i poverenja

Orijentisanost prema klijentima

Fokus našeg poslovanja čini odnos prema klijentu

Inovativnost

Tražimo nova rešenja prilagođena potrebama klijenta

Uvažavanje drugih

Slušamo i razumemo različite potrebe, verujemo u konstruktivan dijalog