Novosti

Nove mašine Ekra SERIO 4000 i HELLER Reflow Oven

Qualis Electronics i ove godine nastavlja sa održavanjem najviših standarda u proizvodnom sektoru. Sa zadovoljstvom objavljujemo da su nove mašine Ekra SERIO 40...

Saznajte više

Qualis Electronics postao je sertifikovan po ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 standardu

Qualis Electronics ostvario je svoj zacrtani cilj i postao sertifikovan po ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018 standardu. Ponosni smo na Qualis tim koji ide u korak...

Saznajte više

01.06. 2021 – Nova SMT linija

Qualis Electronics d.o.o. je danas svečano pustio u rad novu savremenu SMT liniju, kupljenu od firme Universal USA.

Saznajte više

15.03. 2021 – Briga o zdravlju zaposlenih

Qualis Electronics d.o.o. brine o zdravlju svojih zaposlenih. U jeku pandemije izazvanom virusom COVID-19 smo organizovali antigensko testiranje svih zaposlenih...

Saznajte više

17.12. 2020. – Dobijen Certifikat o ostvarenom kreditnom rejtingu AAA u 2020 godini

Sa ponosom ističemo da je Qualis Electronics u svojoj prvoj godini poslovanja od strane CompanyWall iz Londona, GB danas dobio Certifikat kao jedna od malog bro...

Saznajte više

01.12. 2020. – Otvoreno predstavništvo Qualis Electronicsa u Beču, Austrija

S obzirom da je značajan deo kupca Qualis Electronicsa u prvoj godini poslovanja bio iz DACH regiona (Nemačka, Austrija i Švajcarska), kao i da smo uvideli pros...

Saznajte više

19.11. 2020. – Uspešna prva godina poslovanja

Qualis Electronics je, pored neočekivanih poslovnih okolnosti i značajnog pada tražnje u odnosu na planiranu kao i odlaganja investicije u novi objekat izazvani...

Saznajte više