Novosti

01.04. 2020. – Otvorena kancelarija Qualis Electronicsa u Istanbulu, Turska

Qualis Electronics je, u sklopu planova za jačanje svoje pozicije na tržištu, doneo stratešku odluku da pojača svoje marketinške i prodajne aktivnosti na tržišt...

Saznajte više

Solidarnost u vreme vanrednog stanja usled pandemije CoVid-a19

Kao društveno odgovorna kompanija, Qualis Electronics je svojom donacijom Gradu Nišu dao svoj doprinos obezbeđenju potrebnih novčanih sredstava za kupovinu osno...

Saznajte više

Od danas, Qualis electronics poseduje implementiran sistem upravljanja kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001:2015

Posebno smo ponosni što smo u roku od samo mesec dana od otvaranja i zvanično sertifikovani po ISO 9001 standardu, od strane sertifikacione kuće TUV iz Minhena,...

Saznajte više

Qualis Electronics je podržao održavanje dobrotvornog Svetosavskog bala

Zadovoljstvo nam je da smo imali priliku da podržimo održavanje osmog dobrotvornog Svetosavskog bala u Nišu i na taj način doprinesemo prikupljanju sredstava za...

Saznajte više

Qualis Electronics je pokrenuo sopstvenu proizvodnju

Danas je Qualis Electronics zvanično pokrenuo sopstvenu proizvodnju i poslovne aktivnosti kao novo pravno lice na tržištu. Kompanija je potpisala Ugovore o radu...

Saznajte više

Qualis Electronics je kupio EMS poslovanje od Tagor Electronic-a

Qualis Electronics je sklopio Ugovor o kupovini EMS poslovanja od Tagor Electronic-a, računajući ugovorene poslove i potraživanja i obaveze iz tog poslovanja. K...

Saznajte više

Osnovan „Qualis Electronics“ d.o.o. Niš

Na APR-u je od današnjeg datuma zvanično objavljena registracija Qualis Electronis d.o.o. Niš kao kompanije u 100% vlasništvu System Industrie Electronic Holdin...

Saznajte više