Novosti

Qualis Electronics je pokrenuo sopstvenu proizvodnju

Danas je Qualis Electronics zvanično pokrenuo sopstvenu proizvodnju i poslovne aktivnosti kao novo pravno lice na tržištu. Kompanija je potpisala Ugovore o radu sa 58-oro zaposlenih svih kvalifikacionih struktura i sa prethodnim radnim iskustvom u EMS industriji.

Svi zaposleni su dobili ugovore na neodređeno vreme uz vrlo stimulativni paket beneficija. Kompanija će u narednom periodu aktivno raditi na daljem stručnom usavršavanju zaposlenih, kao i na uvećanju broja zaposlenih u skladu sa planiranim rastom u narednom periodu.